Samen(net)werken met collega's

Kennis vinden binnen de organisatie. Innovatie versnellen. Draagvlak creëren. Nieuw personeel vinden. Een stroom aan opdrachten.

Het Sociogram toont in één oogopslag wie voor jou in de organisatie de belangrijkste contacten zijn en méér...

JA, LATEN WE KLANKBORDEN >>

Wat kost het om géén Sociogram te hebben?

Toegang tot (gevalideerde) kennis is voor elke organisatie relevant. Zeker als je elkaar niet kunt zien, omdat jouw medewerkers in verschillende vestigingen werken, thuiswerken of door flexwerken steeds op een andere plek te vinden zijn. De juiste kennis vinden is een uitdaging die tijd kost. Kennis vinden heeft impact op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie. 

Bovendien kunnen faalkosten ontstaan als samenwerking tussen beleid en uitvoering niet optimaal is en kennis dus niet op het juiste moment wordt benut. 

Ook wordt meer externe kennis ingekocht als je niet weet dat kennis al binnen de organisatie beschikbaar is. Zonde dat deze kostbare kennis niet wordt gebruikt. Weet je niet wie cruciale rollen spelen binnen het kennisnetwerk? Zonder dit te weten kan HR deze kennismakelaar laten vertrekken voordat de kennis is geborgd door deze makelaars slim te laten samenwerken.

Je kent vast het organogram van de organisatie? Maar weet je ook op welke manier medewerkers kennis delen, samenwerken of met elkaar bevriend zijn?

Wat gaat het opleveren als je wel een Sociogram hebt?

Het bespaart je heel veel tijd, omdat je weet welke mensen je kunt overslaan. Doelen worden makkelijker bereikt, omdat het Sociogram precies aangeeft wie je nodig hebt.

1 - Tijd en effectiviteit in de werkprocessen en het nemen van betere beslissingen.

2 - Kennis en efficiency binnen de organisatie 

Je weet precies weet wie de belangrijkste kennis-makelaars zijn.

3 - Weten wie je moet spreken om de juiste inside informatie te achterhalen. 

Wil je weten wat er speelt? De laatste nieuwtjes horen? Dan begin je bij 37 en dat is zelden de CEO. Op basis van het organigram kan je dat niet bedenken. De functie is dus niet relevant voor hoe kennis verdeeld is door de organisatie heen. Dus ook als ik wil weten wat er speelt of hoe de strategie is of de mores, dan begin je ook bij 37. Maar als we geen sociogram hebben dan weet ik dat niet.

Wat is een Sociogram?

Een Sociogram helpt om het werk dat verricht moet worden effectiever en efficiënter te laten verrichten. Doordat je weet op welke manier mensen met elkaar samenwerken.

Het laat visueel in één oogopslag zien wie met wie een relatie onderhoudt en wat de inhoud is van die relatie. Door vervolgens deze netwerkrelaties te analyseren weet je wie je nodig hebt binnen de organisatie en wie je kunt overslaan om je doelen te realiseren.

Van Rik Jansen had niemand bedacht dat hij een invloedrijke speler in het netwerk zou zijn. Daar was niemand opgekomen, maar het sociogram liet het feilloos zien.

Meten is weten

Navigeer in snelle stappen door de organisatie om je doel te realiseren

Voor het ontwikkelen van Sociogram analyseren we hoe de hazen werkelijk lopen binnen de organisatie. 

Wie zijn bottlenecks en makelaars?

Hoe wordt informatie gedeeld?

Wat is de kwaliteit van de dit informele netwerk?

In het Sociogram brengen we de samenwerkingsrelaties in beeld en krijgen die relaties betekenis voor jou en je collega's.

Wij leren je de betekenis daarvan te interpreteren en de juiste interventies te ontwerpen. Zie het als een routeplanner: bij wie begin je om je verder te helpen. Zo navigeer je in snelle stappen door het netwerk om je doel te realiseren.

Waarom is een Sociogram nu noodzakelijk?

Met het organogram en het sociogram samen beschik je over een interne routeplanner die jou en de organisatie helpt:

Makkelijker en sneller innoveren.

Beter Kennis delen door het binnen twee stappen vindbaar te maken

Ontdekken wie de beste kennis- en informatiemakelaars zijn

Het kennis-, vriendschaps- en communicatienetwerk in beeld brengen

Werkprocessen effectiever maken

De onvermoede sleutelfiguren ontdekken en daar jouw HR-planning op afstemmen

Hoe medewerkers en teams beter kunnen samenwerken

(nieuwe) medewerkers helpen ontdekken wie-wie is en wie nodig is om verder te helpen naar andere medewerkers met de juiste kennis

Strategische HR-planning te maken

Ervaringen

"Netwerkanalyses bleken heel behulpzaam om te weten wie we vaker moeten spreken én om onverwachte sleutelfiguren in beeld te brengen." 

Burgemeester Milène Junius, gemeente Hellevoetsluis, heeft ervaring met diverse externe sociogrammen en netwerkanalyses in het kader van lobby voor de samenwerkende gemeenten op Voorne-Putten.

Ferry de Bruin

"Zo’n analyse levert ons veel tijd op, we weten nu wie we kunnen overslaan en kunnen daardoor op efficiënte wijze informatie ophalen." Manager Industrie-, Energie- en watermarkt Ferry de Bruin ADS Groep, heeft ervaring met diverse externe sociogrammen en netwerkanalyses in het kader van business development en verwervingstrajecten.

“Een netwerkanalyse is een mooie start van het gesprek over hoe de contacten lopen en wat we daarvan vinden. Het gaf ons inzicht in hoe een deel van onze collega’s met elkaar verbonden zijn en waar eventuele kwetsbaarheden zitten; iets wat we intuïtief wel vermoedden, maar nu zwart op wit konden laten zien.” 

Programmamanager Renske Steenbergen VNG, heeft ervaring met sociogram en interne netwerkanalyse om de samenwerking binnen teams te ontrafelen.

Hoe maakt La Red jullie Sociogram?

Stap 1: doelen bepalen

In een (video)gesprek maken jullie helder welk doel je wil bereiken. Gaat het om inzicht, kennis sneller vindbaar maken, een strategische HR-planning, innovatie of iets anders?

Stap 2: benodigde data bepalen

Het doel bepaalt welke data we nodig hebben om een inzichtelijk sociogram te kunnen maken. Is het nodig om te weten wie er vriendschappelijk met elkaar om gaan? Willen we weten wie met wie kennis uitwisselt?Willen we gender, leeftijd en functie weten?

Stap 3: data verzamelen

Sommige data kunnen jullie zelf snel boven tafel brengen zoals gender en functies van medewerkers en in welke projecten er samengewerkt wordt. Ook kunnen we gebruik maken van e-maildata en agenda- en telefoondata. Andere data, die vooral gaat over hoe mensen samenwerken kunnen we door observatie of surveys het beste boven water krijgen.

Stap 4: data verwerken, visualiseren en analyseren

Onze La Red data scientists gaan aan de slag om de data te verwerken en in beeld te brengen. Vervolgens analyseren we de betekenis van de data en de relaties die medewerkers onderhouden.

Stap 5: delen resultaten

We bespreken met jullie de uitkomsten en visualisaties en stellen interventies voor om bv werkprocessen te verbeteren of kennis sneller te kunnen delen. De resultaten kunnen zowel geanonimiseerd als met naam en toenaam gepresenteerd worden.

Onze data scientists werken met allerlei software gebaseerd op de wetenschap van netwerkanalyses. Onze favorieten zijn Ucinet, Gephi en NodeXL.

Klankborden

Je weet dat al jouw collega's met honderden anderen omgaan binnen en buiten de deur. En dat je daarmee van alles voor elkaar kunt krijgen met een beetje regie en heel veel vertrouwen.

De netwerkorganisatie-scan en het rapport netwerkvolwassenheid geeft jullie het inzicht hoe ver de organisatie is in de ontwikkeling tot netwerkorganisatie.

Als dit inzicht waardevol voor jullie is en smaakt naar meer, dan is het goed om te weten dat ik graag jullie Sociogram maak.

Wil je met mij klankborden over wat het Sociogram voor je organisatie zal opleveren? Laten we dan een afspraak in de agenda zetten om virtueel een kop koffie te drinken. Maak direct een afspraak met mijn virtuele assistent Winny. 

Built with